/

I – Vstop v svet podjetništva – kako se podati na samostojno pot?

I – Vstop v svet podjetništva – kako se podati na samostojno pot?

Ideja o vstopu v svet podjetništva vznemirja marsikoga. Številne posameznike namreč mika možnost neodvisnega, samostojnega podjetniškega ustvarjanja, podjetniška kreativnost, zasnova lastnega »branda« na trgu, dober zaslužek, ipd. A po drugi strani se marsikdo zaveda, da je vstop v svet podjetništva tvegana odločitev.

V skladu z nedavno opravljeno raziskavo je sicer kar polovica prebivalstva prepričana, da ima podjetniške sposobnosti, tretjina sicer zaznava poslovne priložnosti, a jih (resne) podjetniške namere izkazuje le 17%, še manj pa se jih kasneje odloči za samostojno podjetniško pot. (Več o tem.)

Pravno organizacijska oblika

Še preden se odločite za samostojno podjetniško pot, toplo priporočam, da se seznanite z nekaterimi osnovnimi pravnimi pojmi, povezanimi s podjetništvom. Predvsem je treba razlikovati med podjetjem, ki je skupek organiziranega premoženja, namenjenega opravljanju dejavnosti in med pravno organizacijsko obliko, v kateri se bo ta dejavnost opravljala. Slednjo bi lahko v grobem razdelili na gospodarske družbe in na samostojne podjetnike posameznike. Gospodarska družba je pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Treba jo je ločiti od samostojnega podjetnika posameznika, ki je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Samostojni podjetnik torej ni gospodarska družba, jima je pa skupno to, da lahko oba na trgu opravljata pridobitno dejavnost.

Prvi korak

Ko se odločite, da se boste podali na samostojno podjetniško pot, morate najprej dobro premisliti, v kakšni obliki boste svojo poslovno dejavnost opravljali. Obenem morate pripraviti finančni načrt – poskrbeti za stroške ustanovitve podjetja. V današnjih časih so stroški ustanovitve podjetja znatno nižji, kot so bili pred 20 leti, tudi podjetje se ustanovi bistveno hitreje kot nekoč.  Ne glede na to, določeni stroški nastanejo že na začetku. Če denimo ustanavljate kapitalsko družbo (več o njej v enem od naslednjih blogov) morate poskrbeti za zakonsko predpisani osnovni kapital.

Ne glede na to, za katero pravno organizacijsko obliko podjetja se boste odločili, boste morali v vsakem primeru računati na stroške, povezane z odprtjem in vodenjem transakcijskega računa podjetja, za stroške najema računovodskega servisa, za stroške nabave ali najema opreme (vsaj računalnika, tiskalnika, telefona, ipd.), verjetno tudi za stroške najema poslovnega prostora.

Omejitev ustanavljanja gospodarskih družb in podjetnikov

Ustava Republike Slovenije vsebuje določilo o svobodni gospodarski pobudi, ki pomeni, da ima vsak posameznik ali pravna oseba odprto pot do ustanovitve gospodarske družbe ali, do tega, da opravlja registrirano dejavnost kot fizična oseba. Ker pa se je v poosamosvojitveni podjetniški praksi izkazalo, da je bila ta svobodna gospodarska pobuda marsikdaj zlorabljena s strani posameznikov, ki niso bili niti dovolj usposobljeni, niti dovolj etični, da bi lahko nastopali na trgu, je zakon[1] uvedel določene omejitve z namenom, da se tovrstnim posameznikom prepreči udeležba v svetu podjetništva. Prav tako obstajajo nekateri omejitve glede opravljanja nekaterih dejavnosti[2] s strani gospodarskih družb in podjetnikov, kar pa je že druga problematika, ki jo bom obdelal posebej.

Zakon o gospodarskih družbah tako denimo določa, da ustanovitelj, družbenik ali podjetnik ne more postati oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je obenem vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje. Enako velja za osebe, ki so bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu ne predlagateljev obračunov, ali pa so javno objavljene na seznamu neplačnikov.

—————————————————————————————————–

[1] Glej 10.a člen ZGD-1[2] Glej Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)

Več podobnih vsebin lahko najdete na spletni strani MLC Ljubljana.

Deli:

Sorodni članki

Railway technicians worker in safety vest and helmet inspect the battery in the train workshop.

Baterije prihodnosti

Razvoj Solid State in grafenskih baterij obljublja konec dolgotrajnega čakanja ob polnilnicah, prinaša večjo varnost in učinkovitost. Grafenske baterije omogočajo razvoj tanjših, lažjih naprav z večjo kapaciteto in hitrim polnjenjem. [...]
Beri dalje

Grafen

Grafen je revolucionarna snov z neomejenimi možnostmi v tehnologiji in inženirstvu. Različne metode, kot je kemična hlapna depozicija, omogočajo pridobivanje grafena, vendar se raziskave nadaljujejo za izboljšanje teh procesov. Možnosti [...]
Beri dalje

Kaj so redke zemlje?

Redke zemlje igrajo ključno vlogo v številnih naprednih tehnologijah, vključno z obnovljivimi viri energije in elektroniko. Kljub imenu, redke zemlje niso tako redke, ampak je njihovo pridobivanje povezano z okoljskimi [...]
Beri dalje
S prijavo na naše novice poskrbiš, da boš na tekočem z našimi dogodki in tečaji. Ne skrbi, maili prihajajo enkrat mesečno in so polni zanimivosti iz inženirskega sveta.
© 2023 Inženir.si. All right reserved.
Privacy policy | Terms of service
Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Maximum file size: 12MB

Dovoljenje datoteke: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx