Mobing na delovnem mestu

/

Mobing na delovnem mestu

Mobing na delovnem mestu

Mobing na delovnem mestu je kompleksen pojav, ki korenini v preteklosti, a ostaja nadvse aktualen in resen problem v današnjem poslovnem svetu. Pogosto ga povezujemo s časom industrijske revolucije, ko so se delavci soočali s težkimi razmerami, a se je skozi čas razvil v pojem, ki ga danes poznamo kot sistematično nadlegovanje ali trpinčenje zaposlenih. V času socializma se je morda zaznalo zmanjšanje primerov mobinga, saj so bili pravni okvirji in družbene norme usmerjeni k večji zaščiti delavcev. Z razvojem kapitalistične družbene ureditve in tržnega gospodarstva pa se je mobing znova razplamtel, kar pripisujemo tudi vzponu posameznikov z vprašljivo moralno-etično držo in omejenimi vodstvenimi sposobnostmi na vodilne pozicije.


Pravna definicija in ureditev mobinga

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) mobing opredeljuje kot spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu. V 7. členu zakon določa prepoved takšnega ravnanja in podrobneje opisuje oblike nadlegovanja in trpinčenja. Spolno nadlegovanje obsega vsakršno neželeno verbalno in fizično vedenje spolne narave, medtem ko nadlegovanje zajema vsako neželeno vedenje, povezano s kakršno koli osebno okoliščino z namenom prizadesti dostojanstvo osebe. Trpinčenje je vsako ponavljajoče se negativno in žaljivo ravnanje, usmerjeno proti delavcu.

  1. člen zakona zavezuje delodajalce, da skrbijo za okolje brez mobinga, s čimer prispevajo k bolj zdravemu in spodbudnemu socializmu na delovnem mestu.
two multicultural businessmen threatening and shine lamp in face of businesswoman using laptop

Vpliv osebnosti in razmer na razvoj mobinga

Mobing se ne manifestira na enak način pri vseh; njegova pojava je močno odvisna od specifičnega odnosa med storilcem in žrtvijo ter od njune osebnostne strukture. Poleg tega so na percepcijo mobinga vpliva tudi individualne značilnosti posameznika, kar pomeni, da lahko nesporazum ali izoliran incident hitro interpretiramo kot mobing, še posebej, če se negativna dejanja ponavljajo v različnih oblikah in se zgodijo večkrat čez daljše časovno obdobje. V kontekstu delovnega okolja, kjer so odnosi pogosto zapleteni in polni mikrodinamik, je prepoznavanje mobinga še toliko bolj zahtevno, saj lahko dolgotrajno negativno vedenje močno vpliva na počutje in učinkovitost žrtve. Prav tako je ključnega pomena razumeti, da mobing lahko ima širok spekter manifestacij, od verbalnega, psihičnega, čustvenega do celo fizičnega nadlegovanja, kar dodatno otežuje njegovo prepoznavanje in obravnavo.

handsome businessman touching shoulders of displeased secretary sitting at workplace

Pazljivost pri interpretaciji mobinga

Ker je zakonska definicija mobinga v delovnem okolju široka in obsežna, je odločitev, ali je v konkretnem primeru dejansko prišlo do mobinga, predmet individualne presoje. Ta presoja temelji na temeljitem razumevanju in analizi vseh relevantnih okoliščin, ki obkrožajo domnevni incident, ter narave odnosov, ki so bili vzpostavljeni med vpletenimi stranmi. Pri tem je potrebno upoštevati, da so možne različne interpretacije istega dogodka, ki so odvisne od subjektivnih zaznav, osebnostnih lastnosti zaposlenih, njihovih preteklih izkušenj in osebnih pričakovanj. Razumevanje mobinga zahteva občutljivost za subtilnosti medčloveških odnosov in sposobnost prepoznati, kako različni dejavniki vplivajo na dojemanje delovnega okolja.

Zaključek in nasveti za preprečevanje mobinga

V boju proti mobingu je ključno vzpostaviti ustrezne družbene mehanizme, zagotoviti pravilno informiranje zaposlenih ter prepoznavanjem in naslavljanjem morebitnih incidentov. Prav tako je pomembno, da podjetja spodbujajo odprto komunikacijo in kulturo spoštovanja, da se pretočnost takšnega negativnega obnašanja minimizira.

————————————-[1] Glej Zakon o delovnih razmerjih, (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19)

Z upoštevanjem teh smernic in pravne ureditve lahko prispevate k varnejšemu in spodbudnejšemu socializmu na delovnem mestu. Opogumite se, oboroženi z znanjem, in vzpostavite trdne temelje za zdravo in produktivno profesionalno okolje.


Izboljšajte svoje znanje o mobingu na spletni strani Inženir.si, kjer lahko najdete še več člankov, informacij in nasvetov, kako ravnati v primeru mobinga in kako ustvariti pozitivno okolje na delovnem mestu.

Deli:

Sorodni članki

Railway technicians worker in safety vest and helmet inspect the battery in the train workshop.

Baterije prihodnosti

Razvoj Solid State in grafenskih baterij obljublja konec dolgotrajnega čakanja ob polnilnicah, prinaša večjo varnost in učinkovitost. Grafenske baterije omogočajo razvoj tanjših, lažjih naprav z večjo kapaciteto in hitrim polnjenjem. [...]
Beri dalje

Grafen

Grafen je revolucionarna snov z neomejenimi možnostmi v tehnologiji in inženirstvu. Različne metode, kot je kemična hlapna depozicija, omogočajo pridobivanje grafena, vendar se raziskave nadaljujejo za izboljšanje teh procesov. Možnosti [...]
Beri dalje

Kaj so redke zemlje?

Redke zemlje igrajo ključno vlogo v številnih naprednih tehnologijah, vključno z obnovljivimi viri energije in elektroniko. Kljub imenu, redke zemlje niso tako redke, ampak je njihovo pridobivanje povezano z okoljskimi [...]
Beri dalje
S prijavo na naše novice poskrbiš, da boš na tekočem z našimi dogodki in tečaji. Ne skrbi, maili prihajajo enkrat mesečno in so polni zanimivosti iz inženirskega sveta.
© 2023 Inženir.si. All right reserved.
Privacy policy | Terms of service
Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Maximum file size: 12MB

Dovoljenje datoteke: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx