/

III – Vstop v svet podjetništva – kako se podati na samostojno pot? – dejavnost, firma in sedež

III – Vstop v svet podjetništva – kako se podati na samostojno pot? – dejavnost, firma in sedež

Še preden ustanovite podjetje, morate vedeti, katere dejavnosti boste v njem opravljali. Pri izbiri dejavnosti podjetja so družbeniki načelno avtonomni, kar pomeni, da je njihova odločitev glede tega, katere posle bodo opravljali z namenom pridobivanja dobička svobodna, a so pri nekaterih dejavnosti vezani na izpolnitev posebnih pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje teh dejavnosti. Poleg tega morate pri podjetju izbrati tudi določene identifikacijske in lokacijske elemente, ki so po zakonu obvezni – firmo in sedež družbe Pomen firme je predvsem v tem, da se z njo podjetje loči od konkurence – omogoča torej individualizacijo podjetja. Pomen sedeža podjetja pa je večkraten, saj se po njem določa krajevna pristojnost sodišča, davčna pripadnost podjetja, poleg tega pa je navedba sedeža tudi nujna informacija za vse, ki vstopajo v (različna) pravna razmerja s podjetjem – za poslovne partnerje, stranke, državne organe, ipd.

Dejavnost

Pomembno je, da kot bodoči družbeniki v gospodarski družbi izberete dejavnosti, ki jih boste v podjetju dejansko opravljali. To morate vedeti še preden sprejmete statut ali podpišete družbeno pogodbo, saj jih morata ta dva dokumenta obvezno vsebovati. Družbe smejo sicer opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali v družbeni pogodbi, te dejavnosti pa se vpisujejo tudi v Poslovni register Slovenije.[1] Kot sem omenil že zgoraj je načelno možno opravljati vse dejavnosti, saj lahko gospodarske družbe opravljajo vse posle, razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Navedbo dejavnosti, ki jih lahko gospodarske družbe opravljajo v Sloveniji vsebuje tako imenovana Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD). Več o tem.

Ne more pa gospodarska družba opravljati prav vseh navedenih dejavnosti, saj je opravljanje nekaterih izmed njih vezano na izpolnjevanje posebnih pogojev. Zobozdravstveno dejavnost lahko denimo opravlja le doktor dentalne medicine z licenco, borzni posrednik, če želi opravljati dejavnost borznega posredništva, pa mora opraviti poseben preizkus strokovnih znanj in nato pridobiti še dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

Firma

Vse gospodarske družbe morajo v pravnem prometu nastopati s firmo. Pomen firme je v tem, da se podjetje individualizira, da se torej razlikuje od konkurence. Ker potrošniki podjetje prepoznajo po firmi, je velikega pomena, da se ta jasno loči od drugih firm in ne posega v pravice intelektualne lastnine drugih podjetij. Številne firme so celo zaščitene kot blagovne znamke pri Uradu za intelektualno lastnino.

Moj nasvet je, da ste pri izboru firme kreativni, drzni, da z njo odstopate od konkurence, a obenem ohranjajte določeno raven resnosti in verodostojnosti, ki se pričakuje od vsakega podjetnika na trgu. Zakon sicer določa omejitev, da mora biti firma načelno v slovenskem jeziku in ne sme vsebovati besed, ki bi nasprotovali zakonu ali morali (denimo žaljive besede, besede nestrpnosti, kletvice, ipd.), prav tako firma ne sme posnemati uradnih znakov držav ali mednarodnih organizacij. Podjetje denimo ne boste mogli poimenovati Podjetniška Slovenija d.o.o., ali pa Združeni narodi d.o.o.

Sedež

Sedež podjetja je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v sodni register. Kot sedež lahko določite naslov vaše pisarne, stanovanja, celo počitniške hišice. Izbira je torej načelno svobodna, zakon postavlja le to omejitev, da se za sedež družbe določi kraj, kjer se dejavnost opravlja, kraj, kjer večinoma potekajo njeni posli, ali kraj, kjer je poslovodstvo družbe. Sedeža torej ne morete izbrati na naslovu vaše počitniške hišice, če boste tam le počivali in se zabavali, ampak le, če boste tam opravljali dejavnost, kjer boste opravljali večino vaših poslov, ali, če bo tam vaše poslovodstvo. Od sedeža je treba ločiti poslovni naslov, ki je točen naslov sedeža družbe. Tudi poslovni naslov se vpisuje v sodni register, ni pa ga treba določiti v ustanovitvenih aktih – denimo v družbeni pogodbi, s katero ustanovite družbo.

V zvezi s sedežem bi svetoval previdnost, če naletite na nekoga, ki želi sedež svojega podjetja registrirati v vaši pisarni, ali celo v vašem stanovanju (denimo najemnik). V praksi se je že dogajalo, da so lastniki pisarn/stanovanj še leta po tem, ko »gostov« ni bilo več v njihovih nepremičninah prejemali različno neželeno pošto, obiskovali so jih celo izvršitelji, ipd. Ugodite le prošnjam tistih posameznikov, ki jih dobro poznate, ki so zaupanja vredni, medtem, ko ostale raje zavrnite.

—————————————————————–

[1] Glej Zakon o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17)

Več podobnih vsebin lahko najdete na spletni strani MLC Ljubljana.

Deli:

Sorodni članki

Railway technicians worker in safety vest and helmet inspect the battery in the train workshop.

Baterije prihodnosti

Razvoj Solid State in grafenskih baterij obljublja konec dolgotrajnega čakanja ob polnilnicah, prinaša večjo varnost in učinkovitost. Grafenske baterije omogočajo razvoj tanjših, lažjih naprav z večjo kapaciteto in hitrim polnjenjem. [...]
Beri dalje

Grafen

Grafen je revolucionarna snov z neomejenimi možnostmi v tehnologiji in inženirstvu. Različne metode, kot je kemična hlapna depozicija, omogočajo pridobivanje grafena, vendar se raziskave nadaljujejo za izboljšanje teh procesov. Možnosti [...]
Beri dalje

Kaj so redke zemlje?

Redke zemlje igrajo ključno vlogo v številnih naprednih tehnologijah, vključno z obnovljivimi viri energije in elektroniko. Kljub imenu, redke zemlje niso tako redke, ampak je njihovo pridobivanje povezano z okoljskimi [...]
Beri dalje
S prijavo na naše novice poskrbiš, da boš na tekočem z našimi dogodki in tečaji. Ne skrbi, maili prihajajo enkrat mesečno in so polni zanimivosti iz inženirskega sveta.
© 2023 Inženir.si. All right reserved.
Privacy policy | Terms of service
Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na tečaj

Prijava gosti - Tečaj začetnega programiranja v C++

Za zagotovitev, da boste prejeli potrdilo o uspešno opravljenem tečaju, je pomembno, da nam posredujete točne in popolne podatke.

Status
Rezervirajte svoj termin za udeležbo
Srečanje poteka štirikrat, in sicer ob torkih in četrtkih, med 17.00 in 18.30. Lokacija: Študentski Kampus / Online
Načina plačila

Plačilo s kartico
GDPR

Prijava na delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Maximum file size: 12MB

Dovoljenje datoteke: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx