/

Biti vodja v VUCA svetu

Biti vodja v VUCA svetu

Vodenje v dinamičnem okolju predstavlja potovanje polno ovir kjer se inovativnost in prilagodljivost združita v iskanju popolnosti Z Vodenje 2021 stopamo v svet, ki je zahtevnejši in vse bolj zapleten zahteva namreč prehod od poudarka na profitu proti Akumulaciji znanja in trajnostnemu razvoju kadrov Znanje je valuta prihodnosti vendar je njegova življenjska doba kratka; v petih letih se lahko vrednost prepolovi, zato je konstantno učenje nepogrešljivo. Ko ste nazadnje posodobili svojo vodstveno modrost?


Temelji modernega vodenja

Razumevanje, da zgolj osnovnošolska izobrazba ni zadostna za uspešno vodenje podjetja, je splošno znano. Pojavlja se ključno vprašanje: je bolj pomembno delati prave stvari ali delati stvari na pravi način? Pravilni odgovor je, da mora vsak vodja uspešno združevati oboje. Pri iskanju poslovnih priložnosti je ključnega pomena, da vodje razvijejo občutek za pravično in zakonito vodenje. To ni le temelj za etično poslovanje, ampak tudi za dolgoročni uspeh podjetja. Razvijanje vodstvenih veščin in pridobivanje dodatnega izobraževanja sta nujna za vse, ki želijo v poslovnem svetu resnično uspeti.

Multicultural business team headed by boss. Posing to camera cheerfully with crossed arms at the office.

Vodstveni trendi v 2021

V kaotičnih časih, ki so zaznamovali začetek tega desetletja, se soočamo z VUCA svetom, ki prinaša negotovost, kompleksnost in dvoumnost. Za managerje postajata vse bolj pomembni razumevanje poslovnega prava in sposobnost prilagodljivega vodenja. Ta dva elementa sta ključna za uspeh v nepredvidljivem poslovnem okolju.

Trend 1: Spretnosti za novo dobo

Pandemija COVID-19 je drastično pospešila prehod na delo na daljavo, kar je od vodij in zaposlenih zahtevalo hitro prilagajanje in usvajanje novih veščin, da bi ostali produktivni in učinkoviti v nenavadnih okoliščinah. Ta nepričakovana sprememba poudarja ključno vlogo prilagodljivosti in hitrega učenja v današnjem poslovnem svetu. Ekipam se je bilo potrebno hitro prilagoditi na uporabo novih tehnoloških orodij, načinov komunikacije in delovnih metod. V času tehnoloških sprememb je nujno kontinuirano vrednotenje in izboljšanje naših veščin, da bi lahko uspešno obvladali izzive in izkoristili priložnosti sodobnega delovnega okolja.

Trend 2: Visoka pričakovanja in agilnost

Izjemne vodje se ne ločijo le po sposobnosti hitrega odzivanja na nepredvidene okoliščine, ampak tudi po svoji neverjetni osredotočenosti na izboljšanje zmogljivosti svojih ekip. Te sposobnosti so ključne za uspešno vodenje, saj omogočajo optimizacijo delovnih procesov in zagotavljajo, da ekipa deluje kot dobro usklajen mehanizem. Osrednji cilj takšnega vodenja ni zgolj kratkoročno reševanje problemov, ampak predvsem zmanjšanje nekoristnega časa, ki lahko zavira napredek, in povečanje produktivnosti zaposlenih. To se dosega z vzpostavitvijo jasnih ciljev, spodbujanjem odprte komunikacije in krepitev zaupanja znotraj ekipe, kar vodi do boljše angažiranosti in zadovoljstva na delovnem mestu.

Trend 3: Nestanovitno gospodarstvo

Gospodarske in okoljske spremembe predstavljajo za nas obsežne izzive, ki zahtevajo razvoj strategij, ki segajo preko obstoječih ciklov in prevladujočih paradigem. Te strategije morajo biti zasnovane tako, da omogočajo iskanje priložnosti tudi v obdobjih povečane negotovosti, kar je ključno za zagotavljanje trajnostnega razvoja in blaginje bodočih generacij. Ključnega pomena je, da naš fokus ni usmerjen zgolj v kratkoročne rešitve, temveč v razvoj dolgoročnih strategij, ki bodo podpirale prilagajanje in uspeh v nenehno spreminjajočem se globalnem okolju.

Business people standing in line

Trend 4: Grajenje zaupanja in psihološke varnosti

Mnoge organizacije se usmerjajo v hibridni model dela, ki združuje delo na daljavo in delo v pisarni. Vodstveni kadri se soočajo z izzivom oblikovanja novih delovnih struktur, pri čemer je ključnega pomena zagotavljanje prožnosti. V okviru teh prožnih struktur je pomembno, da vodja zagotovi jasno opredeljen “zakaj” z določenimi časovnimi okviri in specifičnimi cilji.

Trenutne razmere, med drugim, so znatno vplivale na zmanjšanje zaupanja ljudi v institucije. Zaupanje je temeljni element uspešnega vodenja. Kot primer naj navedemo podjetje Adobe, ki je med prvim valom pandemije kot prvo obljubilo “nobenih odpuščanj“, da bi tako blažilo skrbi zaposlenih in izkazalo vrednost svoje delovne sile. Oblikovanje jasnih vrednot in odločanje na podlagi teh vrednot sta ključna za krepitev zaupanja.

Vprašanja, ki bi si jih morali zastaviti, so:

  • Kako vaše vrednote vplivajo na vaša dejanja in odločitve?
  • Kdo ima moč v vaši organizaciji?
  • Kaj počnete za krepitev zaupanja?
  • Ali obstajajo dodatni koraki, ki bi jih lahko izvedli za izboljšanje psihološke varnosti zaposlenih?

Trend 5: Povečajte prilagodljivost (osebno in profesionalno)

Če želite uspeti v dinamičnem okolju, je ključnega pomena, da se kot posameznik in kot vodja prilagodite raznolikim spremembam, tako v poklicnem kot osebnem življenju. Sodobne organizacije se soočajo s povečanim odhodom zaposlenih, ki je pogosto posledica naraščajočih pritiskov doma in na delovnem mestu. Glavni izziv za vodje sodobnega časa je, kako vzpostaviti in ohraniti visoko stopnjo zavzetosti in lojalnosti med zaposlenimi. Po raziskavah, kot je Gallup, je zavzet zaposleni do 45% bolj produktiven kot njegov nezavzet kolega. Zato se je pomembno vprašati: S katerimi ključnimi izzivi se soočate vi in vaša ekipa? Kako pristopate k reševanju teh izzivov? Kdo so ljudje v vaši ekipi in kako gradite odnose z njimi?

Trend 6: Od optimizacije dobička k optimizaciji zdravja

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu je ključnega pomena usmeritev od zgolj dobičkonosnosti in učinkovitosti k večji skrbi za zdravje, psihično in socialno blagostanje zaposlenih. Nova poslovna realnost poganja inovacije, ki izzivajo tradicionalne hierarhije in delovne sisteme, kar prinaša večjo produktivnost. Podjetja, ki efektivno upravljajo s časom, talenti in energijo svojih ekip, dosegajo izjemne rezultate. Upravljanje talentov in optimizacija delovnih procesov se kažejo kot ključni dejavniki za uspeh v sodobnem poslovnem okolju. To dosežejo z optimizacijo kadrovskih sistemov. Nasprotno pa se nekatere organizacije soočajo s padcem produktivnosti zaradi slabega sodelovanja, neučinkovitih delovnih metod in zmanjšane zavzetosti zaposlenih.

Za izboljšanje delovnih sistemov na vseh ravneh je pomembno reflektirati: Kako se vaši delovni procesi in sistemi prilagajajo spremembam? Se vaša organizacija razvija in napreduje skupaj z ekosistemom? Kako zagotavljate fizično, psihično in socialno varnost zaposlenih v novih delovnih okoljih?

Vključitev ključnih besed kot so “optimizacija kadrov“, “psihološka varnost“, “delovna produktivnost“, “inovacije v delovnem okolju” in “skrb za zaposlene” lahko poveča vidnost vašega podjetja v spletnih iskalnikih ter privabi več pozornosti k vašim prizadevanjem za izboljšanje delovnega okolja in blagostanja zaposlenih.

Trend 7: Večja svoboda in avtonomija pri delu

V času izrednih razmer je delo od doma postalo nova norma. To prinaša tako prednosti kot izzive. Ena izmed ključnih prednosti je prihranek časa, ki bi ga sicer porabili za potovanje na delo – v povprečju gre za 50 minut dnevno, kaže naša raziskava. Poleg tega delo od doma spodbuja večjo samostojnost in avtonomijo pri opravljanju delovnih nalog. Z ustrezno tehnološko podporo in dodatnim znanjem o učinkovitem delu na daljavo se lahko poveča tudi produktivnost, hkrati pa zaposleni uživajo večjo svobodo.

Delo na daljavo odpira vrata talentom, do katerih organizacije prej niso imele dostopa. Vendar pa ta način dela zahteva večjo fleksibilnost in dobro ločevanje med službenim in zasebnim življenjem, saj se ti dve področji lahko hitro prepleteta. Ključno je vzpostaviti zdravo ravnovesje med delom in prostim časom, kar od vodij zahteva, da so zgled uravnoteženega življenjskega sloga.

woman Checking text messages.

Vprašanja, ki si jih moramo zastaviti, so: kako najti pravo mero med fleksibilnostjo in ohranjanjem zasebnosti, kako fleksibilnost vpliva na iskanje novih priložnosti in kako vpliva na odnose tako v službi kot doma. Delo od doma prinaša številne prednosti, a hkrati postavlja nove izzive, ki jih je treba premišljeno reševati.

Dober vodja se ne rodi, temveč naredi

Uspešen vodja se oblikuje skozi neprekinjen proces učenja in razvoja. V trenutni novi normalnosti je zahtevan nabor drugačnih veščin vodenja, ki so ključne za uspeh v ekonomiji znanja. Te spretnosti se morajo pridobiti in razviti, da bi vodje lahko uspešno navigirali skozi sodobne izzive. V kontekstu nove realnosti je nujno, da vodje izpopolnijo svoje vodstvene sposobnosti, usmerjene k trendom, ki smo jih navedli.

V Sloveniji je pogosto opaziti, da vodje svoje nove kompetence razvijajo samoiniciativno, pri čemer je internet pogosto primarni vir informacij. To lahko vodi v učenje neustreznih praks. Bolj priporočljiv pristop je ciljno usmerjeno in strukturirano usposabljanje, ki omogoča preizkušanje novih kompetenc v varnem okolju, ponuja priložnost za refleksijo pridobljenega znanja in izmenjavo izkušenj z drugimi vodji.

Magistrski študij na MLC Ljubljana, ki je namenjen razvoju vodstvenih kompetenc skozi prizmo managerskih priložnosti in pravne dopustnosti, predstavlja platformo za pridobivanje učinkovitih pristopov in praks vodenja v novi realnosti. Zgodovina nas uči, da so zmagovalci tisti, ki se najhitreje prilagodijo spremembam. V ekonomiji znanja je ključnega pomena ne le trdo delo, ampak predvsem stalno in temeljito učenje.

Okrepitev vodstvenih sposobnosti

Pri učinkovitem vodenju je bistven korak upoštevanje zakonodaje ter prepoznavanje in izobraževanje o vrednotah organizacije. Sprašujte se – na kakšen način vaše vrednote odražajo vaša dejanja?

Nenazadnje, pomemben segment vodstvene filozofije je prepoznati in razumeti, da je gradnja zaupanja in vzpostavljanje varnega okolja temelj za sploh vsako izmed nadaljnjih aktivnosti.

Sorodni članki

S prijavo na naše novice poskrbiš, da boš na tekočem z našimi dogodki in tečaji. Ne skrbi, maili prihajajo enkrat mesečno in so polni zanimivosti iz inženirskega sveta.
© 2023 Inženir.si. All right reserved.
Made with ⚝ by Starfiniti d.o.o.